گذشته از سفر به كانادا، بدانيد كه:

گذشته 
از سفر به كانادا، بدانيد كه: 
كانادا 
مكان بزرگي است 
آيا مي دانستيد كه كانادا دومين مرزو بوم جهان با مساحت بيش از 10 ميليون كيلومتر مربع مي‌باشد . اين مرزو بوم فقط از نظر ميزان خشكي از روسيه جلو افتاده هست . 

مرز كانادا با ايالات متحده آمريكا، طولاني ترين مرز زميني در عالم مي‌باشد كه هر روز صدها هزار مسافر از آن عبور مي نمايند . 

كانادا با سه اقيانوس - اقيانوس آهسته در سمت غرب، اقيانوس اطلس در شرق و در شمال با اقيانوس قطب شمال برخورد مي كند . اين دربرگيرنده ده استان و سه قلمرو - يوكان، بخشها شمال غربي و نوناووت مي‌باشد . 

گرچه از لحاظ فيزيكي گران قدر است، صرفا حدود 33 ميليون نفر جمعيت داراست – چيزي در حدود 4 ميليون كمتر از جمعيت ايالت كاليفرنيا در ايالات متحده امريكا . 

براين اساس در كانادا فضاي زيادي از لحاظ خشكي وجود دارد و در پيش‌روي جمعيت بسيار كمتري دارد و به خاطر همين موضوع به مهاجرها را مي پذيرند و به آن‌ها رواديدِ كانادا مي دهند . مورخ 
كانادا كوتاه است 
تاريخ مردمان ساكن در كانادا دوچندان طولاني مي‌باشد . از آغاز زمان، مردم بومي در كانادا بوده اند . كانادا به تيتر يك كشور، دارنده تاريخي نسبتا كوتاه مي‌باشد . عمده تاريخ آن تلاش براي پرهيز از تصرف كانادا به وسيله آمريكاييان بوده مي باشد . كانادا براي او‌لين توشه توسط وايكينگ ها، در حدود سال 1000 ميلادي كشف شد و حتي تا وقتي هم در آنجا اقامت داشتند . امروزه بسياري از اين سكونتگاه هاي فعلا وايكينگ ها، حفر و كشف گرديده اند، كه اطلاعات بيشتري درباره نحوه زندگي، هجرت و تمدن مردمان وايكينگ كشف شده ميباشد . كانادا در قرن پانزدهم توسط كاوشگران فرانسوي و بريتانيايي كشف شد . فرانسه در كانادا تا ده سال 1700، مستعمرات داشت ولي بعد از آن از آن به انگليس تسليم شد . با اين حال، فرهنگ فرانسوي در كانادا باقي ماند و رشد كرد و بيشترين جايي كه اين فرهنگ به چشم مي خورد استان كبِك است . كانادا در سال 1867 استقلال پيدا كرد؛ حكومت كانادا يك دموكراسي پارلماني فدرال و يك پادشاهي مشروطه ميباشد كه در هم اكنون حاضر ملكه اليزابت دوم مديريت مرز و بوم است . ساختار حكومت كانادا از پاد شاه يا اين كه ملكه بريتانيا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌هاي ايالتي و فرمان‌دار كل كه به عنوان نماينده ملكه اليزابت (سمت تشريفاتي) ايفاي نقش مي‌كند، تشكيل شده‌است . كانادا در ابتدا از 4 استان تشكيل شد كه ابعاد به آن 6 استان و 3 قلمرو ديگر طولاني تر شد . نهايي استان به نام Newfoundland از حاكمان بريتانيايي آن در سال 1949 انقطاع شد و به دولت فدرال كانادا ضميمه . 

واژه و كلمه 
كليدي: بليط هواپيما 
كانادا 
دموكراتيك است 
كانادا يك مملكت فدرال با دموكراسي پارلماني مي‌باشد . اين به اين معنا مي‌باشد كه مردم كانادا، نمايندگان را در مجلس عوام در اُتاوا (پايتخت كشور) تعيين مي نمايند . كانادا نيز يك پادشاهي مشروطه است، به اين معنا كه از حيث فني ملكه انگلستان هنوز «رئيس دولت» كانادا ميباشد . با اين وجود، در عمل، ملكه، به طور رسمي با كانادا رابطه مضاعف پاره اي دارد، چون قدرتش به فرمان‌دار كل – نماينده ملكه اليزابت – در كانادا اختصاص دارااست . با اين حال، از حيث تئوري ممكن است، در برخي از موقعيت خيلي غيرعادي ملكه بتواند توان خود را در كانادا اعمال كند، اما در واقع دوچندان احتمال ان ضعيف ميباشد . 

كانادا به طور رسمي دو زبانه مي باشد - انگليسي و فرانسوي - به همين ادله مي‌باشد كه در فرم نرم افزار از شما درباره تسلط به لهجه انگليسي و فرانسوي سوال پرسيده مي شود . 

در كانادا، منشور حقوق و آزادي هاي فردي وجود دارااست كه تضمين مي كند، شهروندان كانادايي از زندگي، آزادي و امنيت فردي برخوردار مي باشند . 

بخش مهمي از يك جامعه دموكراتيك، يك رسانه آزاد هست و كانادا دارنده دو روزنامه گرانقدر ملي ميباشد - National Post و Globe and Mail . 

نوشته شده توسط علي پور | ۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۱۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |